Page 1 of 1

SAP2000 Programıyla Performans Değerlendirme (40 Saat)

PostPosted: 19 Feb 2021 08:49
by TASARIM
SAP2000 Programıyla Performans Değerlendirme (40 Saat)
-Röleve Çizimi
-TBDY 2018 Bölüm 15’e göre Mevcut Binadan Bilgi Toplama
-TBDY 2018 Bölüm 2 ve 3’e göre Deprem Yer Hareketi Parametreleri
-Doğrusal Olmayan Malzeme Modelleri
-SAP2000 Programı Yardımıyla Kesit Analizi (Moment Eğrilik ve P-M Etkileşim Diyagramları)
-Doğrusal Olmayan Modelleme (Plastik Mafsal, Fiber Mafsal)
-TBDY 2018 Bölüm 5 Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım Kuralları
-Tek Modlu İtme Analizleri
-Zaman Tanım Alanında Analizler
-TBDY 2018’e göre Performans Değerlendirmesi 